Van wijkzuster naar compleet wijknetwerk: zorgverzekeraar VGZ begint ermee

Zorgverzekeraar VGZ gaat ‘wijknetwerken’ opbouwen van onder andere huisartsen, wijkzusters, verpleegkundigen en ouderenadviseurs. De medische zorg moet zo beter aansluiten op de wijk. Het hart van een wijknetwerk bestaat uit het wijkteam. VGZ omschrijft het wijkteam als een schakel tussen het zorgnetwerk en het sociale netwerk in de wijk.

Het wijkteam bestaat uit een groep zorg- en dienstverleners, waaronder huisartsen, wijkverpleegkundigen en bijvoorbeeld ouderenadviseurs. Het zorgnetwerk bestaat uit alle aanwezige zorgverleners in de wijk, waaronder wijkverpleegkundigen, GGZ-zorg, het ziekenhuis en huisartsen. De samenstelling van de wijkteams kan verschillen en is afhankelijk van de zorgvraag uit de betreffende wijk.

Infographic Wijknetwerk Symposium

wijknetwerk symposium-web_whitepage_afbeelding

Casus

De heer Peters (75) zit bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel. Hij meldt zich in huidige situatie bij de huisarts die een depressie vermoedt en die hem doorverwijst naar een hulpverlener van de GGZ. De GGZ weet ook niet wat er aan de hand is en verwijst meneer door naar de neuroloog. Als er echter een wijkteam aanwezig is in de wijk, gaat er eerst een wijkverpleegkundige bij de heer Peters langs. Zij bespreekt zijn situatie vervolgens in het wijkteam, dat concludeert dat Peters niet depressief is, maar behoefte heeft aan contact. Daarvoor zoeken ze samen met meneer naar een oplossing, die kan uiteenlopen van lid worden van een bridgeclub of regelmatig chatten met een zorgverlener.

Sociaal netwerk

Het wijkteam stimuleert initiatieven in de wijk, zoals het opzetten van clubs, een buddysysteem of klussen. Ook mantelzorgers moeten met het systeem van wijkteams sneller ondersteuning krijgen en daardoor minder snel overbelast raken. Bovendien kunnen ook zorgmijders sneller in beeld komen.

Specifieke kwaliteiten

Tijdens een symposium in januari bleek dat er nog wel een cultuuromslag nodig is in het denken over zorg. Ook moet er meer duidelijkheid komen naar de financiële onderbouwing en het beoogde resultaat. ‘Selectie van de juiste mensen is nodig voor een werkend, integraal wijkteam’, aldus Leonie Voragen, programmaleider wijknetwerken bij Skipr. Integrale wijkteams vragen specifieke kwaliteiten van professionals, zoals reflectievermogen en veranderingsbereidheid. Ook dienen de wijkteams doorlopend over de schutting te kijken bij hun collega-zorgprofessionals.

Verschenen in: Intermediair, Van wijkzuster naar compleet wijknetwerk: VGZ begint ermee  Bronnen: VGZ, Wijknetwerken: zorg dichtbij geregeld; Skipr, Wijknetwerken: samen de diepte in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *