Nieuw online dossier ‘Wat werkt bij schuldhulpverlening’ verschenen

Wat werkt bij schulphulpverlening_web Bij Movisie verscheen het praktische dossier ‘Wat werkt bij schuldhulpverlening’. De publicatie behandelt de vele aspecten die een rol spelen bij zowel materiële als immateriële schuldhulpverlening, schuldpreventie, vroegsignalering en schuldregeling.

Schulden maken en hebben is in Nederland heel gewoon. Zo hebben bijvoorbeeld zo’n vier miljoen Nederlanders een hypotheek en worden er jaarlijks tienduizenden studieleningen verstrekt. In de publicatie Wat werkt bij schuldhulpverlening gaat het over problematische schulden, schulden waardoor mensen in de problemen komen.

Werkzame factoren

Het overzicht van werkzame factoren en veelbelovende aanpakken kan dienen als vertrekpunt voor een nieuwe aanpak in de eigen praktijk. Het dossier bevat ‘feiten en cijfers’ rondom schulden en schuldhulpverlening. Daarna komt ‘de context’ met de beleidsontwikkeling, wetgeving en actuele discussies aan bod. Vervolgens bevat het dossier een beschrijving van ‘werkzame factoren in schuldpreventie en schuldhulpverlening’. Ten slotte komen zes veelbelovende aanpakken in de schuldhulpverlening aan de orde. Het webdossier is hier gratis te downloaden: Wat werkt bij schuldhulpverlening, Movisie, september 2015

Nieuwe groepen

Uit het dossier blijkt dat de groep mensen met schulden aan het veranderen is. Waar voorheen de groep mensen met problematische schulden merendeels bestond uit personen met een bijstandsuitkering of werkenden met een zeer laag inkomen, zien we sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 een toename van mensen met een modaal inkomen of hoger. Door ontslag, echtscheiding en de crisis op de woningmarkt raken zij in financiële problemen. Elk huishouden met serieuze financiële problemen zou de samenleving per jaar € 103.787 kosten, zo heeft het NIBUD becijferd.

Download hier: Wat werkt bij schuldhulpverlening, Movisie, september 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *