Tuchtrecht maatschappelijk werk: Impuls voor de kwaliteit van het beroep

Maatwerk-43Afgelopen zaterdag publiceerde de Volkskrant een aardig artikel over de vraag: hoe gaan hulpverleners om met kritiek? “Laat zien dat je mens bent”, De Volkskrant, 13 oktober 2012. Eerder dit jaar verscheen in Maatwerk mijn artikel ‘Tuchtrecht. Impuls voor de kwaliteit van het beroep’ (Maatwerk nummer 2 2012). De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk nam op 3 november 2011 een nieuw reglement aan voor de tuchtrechtspraak. Maar wat is eigenlijk tuchtrecht?

“Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht”, verklaart Hester van Bockel. “Uiteindelijk is ook het doel om de kwaliteit van het beroep maatschappelijk werker te bevorderen.” Let wel, tuchtrecht is geen klachtrecht, vult Dick de Bruijn aan. “We zitten er dus niet voor de klager. Bij ons gaat het om het beroep maatschappelijk werker. Het is fijn dat de klager klaagt, maar het tuchtrecht is niet bedoeld om de klager tevreden te stellen.”

Gevraagd naar hun motieven om zitting te nemen in de tuchtcolleges, vertellen de voorzitters dat ze geïnteresseerd zijn in reflectie op het beroep. “Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk nog te weinig bewust”, vindt Hester van Bockel. “Ook in mijn eigen organisatie pleit ik ervoor om daarvoor instrumenten te ontwikkelen, zoals intervisie en collegiale toetsing.” Dick de Bruijn: “In het verleden dacht ik wel eens: wat een softheid en stroperigheid bij die vereniging. Toen kwam deze functie voorbij en dacht ik: dat is de manier om erin te duiken. Voor mij is het heel belangrijk om aan de waarde en de standaard van het beroep te werken.”

Links: “Tuchtrecht. Impuls voor de kwaliteit van het beroep”, Maatwerk nummer 2 2012 ; “Laat zien dat je mens bent”, De Volkskrant, 13 oktober 2012

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *