Wmo 2015: Doelgroepen slecht in beeld

De vakantie is nog niet voorbij of de Wet maatschappelijke ondersteuning is al volop in het nieuws. Zo hebben de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland besloten de voorgenomen nieuwe opzet van de huishoudelijke hulp drie maanden vooruit te schuiven naar maart 2015. 360 thuishulpen moeten worden ontslagen, bewoners moeten hun hulp straks bij een nieuw bemiddelingsbureau voor thuishulpen aanvragen en de hulp wordt inkomensafhankelijk. De vakbonden voeren actie.

Martin Zuithof, Journalist-redacteur bij Eropaf & Co!

Alzheimer Nederland waarschuwt: als mensen met dementie langer thuis wonen, neemt het aantal ongelukken snel toe, zo blijkt uit een peiling. En een groot aantal gemeenten krijgt – naast de uitbreiding van taken vanuit de AWBZ tegen 75 procent van het huidige budget – met extra kortingen te maken. Uit onderzoek van bureau Andersson Elffers Felix blijkt dat 106 gemeenten er € 10 per inwoner op achteruit gaan.
De berichten maken duidelijk dat er grootschalige veranderingen op stapel staan rondom de langdurige zorg in Nederland. De extramurale AWBZ vervalt en komt in 2015 onder de Wmo te vallen, waardoor gemeenten verantwoordelijk worden voor ondersteuning, begeleiding en de extramurale dagbesteding. De aanspraak op huishoudelijke verzorging verdwijnt en geldt vanaf 2015 alleen nog voor mensen die het ‘echt nodig hebben’.

De zogeheten ‘kanteling’ wordt doorgezet. Dit betekent dat gemeenten een draai moeten maken naar meer vraaggericht werken en een groter beroep doen op de eigen mogelijkheden van burgers. Nu blijkt uit de recente Wmo-evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau over 2010-2012 dat de kanteling maar zeer ten dele lukt. En dat ligt niet aan de burger: het aantal aanvragen voor hulp in het huishouden en hulpmiddelen daalde en tegelijk groeide het beroep op informele zorg in het eigen netwerk. Opvallend is nu dat het totale gebruik van Wmo-voorzieningen in deze periode helemaal niet afnam: acht op de tien aanvragen werden ingewilligd.

Gemeenten moeten bovendien veel scherper zicht krijgen op hun Wmo-doelgroepen, oordeelt het SCP. Zo wist in 2012 minder dan de helft wat de ondersteuningsbehoefte is van mensen met een lichamelijke beperking. Een nog kleiner aantal is op de hoogte van de behoeften van mensen met zintuigelijke en psychiatrische beperkingen. En dat terwijl straks ze na 2015 wél verantwoordelijk worden voor nieuwe groepen met psychische, psychiatrische of psychogeriatrische problematiek.

Verschenen bij JS Consultancy:  Wmo 2015: doelgroepen slecht in beeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *