Alex Voets (WijkAlliantie): ‘Bij Forum miste ik de methodieken om bruggen tussen groepen te slaan’

Nederlandse burgers zijn veel meer bereid zich in te zetten voor hun omgeving dan altijd wordt gedacht. Dat zegt Alex Voets, directeur van de WijkAlliantie, een organisatie die op buurtniveau en landelijk werkt aan verbetering van interculturele relaties. `Mensen willen meer verbindingen, meer interactie, meer gemeenschappelijkheid. De stille revolutie die gaande is, moet je in die hoek zoeken.’ Lees verder in Zorg + Welzijn: Alex Voets (WijkAlliantie) over de toename van burgerinitiatieven. Van het gesprek bleven nog een aantal kwesties over die interessant genoeg zijn om nog eens te publiceren. Namelijk rond de vraag: hoe positioneert de WijkAlliantie zichzelf tussen instituten als Forum, Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtsgebieden en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn?

Verder lezen

Pieter Winsemius: ‘Neem mensen serieus, dan komt het politieke vertrouwen terug’

Pieter Winsemius, oud-milieuminister en oud-directeur van McKinsey, presenteert woensdag het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’, een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Winsemius komt opmerkelijk radicale voorstellen. Hij pleit voor een herwaardering van het welzijnswerk, waarmee de politiek in zijn ogen ‘zwaar heeft gejojood’, zegt hij in Vrij Nederland (22 april 2005). Ook wil hij de macht van de gemeenteraad beperken en verschuiven naar de buurt. Raadsleden zouden maximaal vijf keer per jaar moeten vergaderen en mensen moeten zeggenschap krijgen over de voorzieningen en het groen in hun buurt.

Verder lezen