Vijf jaar Wmo en MOVISIE: zoektocht op het snijvlak van wetenschap, praktijk en beleid

MOVISIES_15-insert1Wat heeft ruim vijf jaar werken aan de Wmo vanuit MOVISIE opgeleverd? Hoe moet het kennisinstituut zich de komende jaren positioneren en welke rol zal kennis in de toekomst spelen? De lijn van het kennisinstituut is helder: effectiviteit en professionaliteit van de sociale sector op een hoger plan brengen en daarmee zorgen voor een samenleving met krachtige en zelfredzame burgers. Hoe zien de adviseurs van MOVISIE de toekomst?

MOVISIES (winter 2012) gaat te rade bij Aletta Winsemius, Trudy Schreuder Goedheijt, Ard Sprinkhuizen en Matthijs Terpstra, vier van haar eigen ervaren adviseurs, die niet schromen om over de eigen en de instituutsgrenzen heen te kijken.

Een paar quotes:  “We bewegen ons op het snijvlak tussen wetenschap, praktijk en beleid en weten de kennis op die terreinen te verbinden.”
“Het ingewikkelde is dat we dingen ontwikkelen die we vaak weer moeten afstoten als ze geld gaan opleveren, omdat de implementatie minder onze kerntaak is.”
Wat hebben mensen nodig om optimaal te kunnen participeren in de samenleving?

Lees hier: Vijf jaar MOVISIE en Wmo: De zoektocht van een kennisinstituut

en Bert Holmans (VWS): Welzijn nieuwe stijl is al gemeengoed geworden, p. 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *