Inspiratiemagazine Armoede en Schulden Nederland uit! Laat zien dat het anders kan!

Inspiratiemagazine Armoede en Schulden Nederland uit! Laat zien dat het anders kan!
Het magazine Armoede en Schulden Nederland uit! bevat handvatten om de cirkel van armoede en schulden te doorbreken. Het magazine verschijnt maandag 17 oktober 2016 tijdens de internationale Dag van de Armoede in de Pauluskerk (Rotterdam). Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper ...

Transformatieagenda Armoede en Schulden. Op naar een aanpak die werkt

Transformatieagenda Armoede en Schulden. Op naar een aanpak die werkt
Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van armoede en schulden heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld. Er zijn nieuwe wegen nodig, dwars door sectoren heen, samen met de mensen ...

Samen doen we het zelf. Handreiking zelfbeheer (2016)

Samen doen we het zelf. Handreiking zelfbeheer (2016)
Handreiking zelfbeheer in de residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg In zelfbeheerde residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg werken deelnemers, ervaringswerkers en sociaal werkers samen aan empowerment van deelnemers en ervaringswerkers. Met deze handreiking willen wij mensen ondersteunen die een zelfbeheervoorziening op willen zetten of die betrokken zijn bij een al bestaande voorziening. In deze ...

Paul Vlaar (beroepsontwikkeling) neemt afscheid van Movisie

Paul Vlaar (beroepsontwikkeling) neemt afscheid van Movisie
‘Onze sociale infrastructuur steekt er internationaal nog altijd met kop en schouders bovenuit’ Na een loopbaan die in het teken stond van versterking van de sociale beroepen neemt Paul Vlaar afscheid. ‘Opvallend is dat juist gemeenten die koplopers zijn in de Wmo weer nieuwe opbouwwerkers aanstellen.’ Paul Vlaar (64) studeerde opbouwwerk in een revolutionaire tijd. ...

Hoe waardeer je maatschappelijk initiatief? Een vergelijking van drie methoden

Hoe waardeer je maatschappelijk initiatief? Een vergelijking van drie methoden
De belangstelling voor het waarderen van burgerinitiatieven neemt toe. Hier beschrijven we drie methoden om initiatieven van burgers te waarderen: de Most Significant Change zoals die in Amsterdam-Oost is ingezet, de Waarderingsdriehoek van het Instituut Publieke Waarden en de MAEXchange van Kracht in Nederland. Door Martin Zuithof in Sociaal & Ondernemend magazine van februari 2016 ...

Uit de schulden komen lukt alleen als mensen zelf de regie krijgen 1

Uit de schulden komen lukt alleen als mensen zelf de regie krijgen
De schuldenproblemen in Nederland lopen steeds verder op. Toch lijkt de overheid maar niet in actie te komen. Eropaf! pleit in de ‘Transformatieagenda Armoede en Schulden’ voor een fundamentele aanpak. Deze opiniebijdrage verscheen in dagblad Trouw op 16 juli 2016. De cijfers over het aantal mensen in armoede en schulden in Nederland zijn al jaren schrikbarend. ...

Birgit Oelkers: ‘Mensen worden pas echt blij als ze met elkaar iets tot stand brengen’

Birgit Oelkers: 'Mensen worden pas echt blij als ze met elkaar iets tot stand brengen’
‘Community building is een ambacht’, zegt Birgit Oelkers, een van de gangmakers van het programma Buurtcommunities, een samenwerking van de Indische Buurt Community, Kracht in NL, Movisie en Pakhuis de Zwijger. Echte communitybuilders moeten tegen een stootje kunnen, betoogt Birgit. ‘Community building is als vuur maken. Het begint klein. Je gaat aan de slag met ...

Buurtcommunities #13 – Heldenverhalen uit het maatschappelijk initiatief: Verhalenvertellers

Buurtcommunities #13 - Heldenverhalen uit het maatschappelijk initiatief: Verhalenvertellers
De roeping, de test, de gift. Deze thema’s vormden de rode draad tijdens de Buurtcommunities-avond #13 op 9 december in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger over storytelling, de kracht en verscheidenheid van het maatschappelijk initiatief. Over de helden die iets tot stand proberen te brengen en intussen de fasen van oeroude verhalen doorlopen. ‘Welke motieven ...

Community organiser Nick Gardham: ‘Opbouwwerk maakt nu een nieuwe start’

Community organiser Nick Gardham: ‘Opbouwwerk maakt nu een nieuwe start’
De Britse regering investeerde sinds 2011 miljoenen in een opleidingsprogramma voor opbouwwerkers. Begin oktober was Nick Gardham, chief executive officer en docent van het opleidingsinstituut Community Organisers Ltd, in Nederland naar aanleiding van het opbouwwerkcongres Krachtproef15. Nick Gardham (31) begon in 2008 als community organiser, als opbouwwerker, in Bath. ‘Het doel van het werk waren ...

Criminoloog Hans Boutellier over vrijheid en onveiligheid: ‘Welzijnswerk moet normen stellen’ (2002)

Criminoloog Hans Boutellier over vrijheid en onveiligheid: ‘Welzijnswerk moet normen stellen’ (2002)
De burger wil absolute vrijheid. Maar ook absolute bescherming van de overheid. Dit paradoxale verlangen beschrijft de criminoloog Hans Boutellier in zijn boek ‘De veiligheidsutopie’. Hij pleit voor een nieuw debat over publieke moraal. ‘De normatieve opdracht was eigenlijk de kern van het welzijnswerk. Die is verdwenen. We hebben er niets voor in de plaats ...